Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Beste relatie,
Vanwege de dreiging van het Coronavirus hebben wij, net als vele andere bedrijven en instellingen, maatregelen getroffen om verspreiding zo veel mogelijk te beperken en de continuïteit binnen ons bedrijf te waarborgen.

Naast de al bekende maatregelen als:
• Geen handen schudden.
• Handen regelmatig wassen.
• Papieren handdoekjes en papieren zakdoekjes gebruiken.
• Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
• Het vermijden van direct contact en het bewaren van voldoende afstand.
• Thuisblijven bij klachten als hoesten, niezen, koorts.

Hebben wij ook enkele maatregelen genomen binnen ons bedrijf om onze en uw gezondheid te beschermen. Deze maatregelen gaan in vanaf maandag 16 maart tot nader order:
• Beperken van afspraken en bezoeken.
• Wij beperken de afspraken en bezoeken bij ons aan het bedrijf en op klantlocatie tot een minimum m.u.v. noodgevallen.
• Wij zullen zoveel mogelijk contact onderhouden per Telefoon, WhatsApp, E-Mail.
• Melden aan de balie in showroom, zoals aangegeven.
• Voor het halen of brengen van onderdelen, machines en alle andere zaken vragen wij u de hoofdingang te nemen en zich te melden bij de balie in de showroom.

Koffie en lunchpauze’s mijden:
We vragen u verder dringend om de koffie en lunchpauze’s te mijden van 9:30 – 10:00 uur, van 12:30 – 13:00 uur en van 15:00 – 15:15 uur om direct en fysiek contact zoveel mogelijk te voorkomen.
Als wij onze pauze hebben en u staat bij de balie te wachten, dan komen wij vanzelf naar u toe.

Aan u de taak:
• Hou voldoende afstand van ons en andere klanten, ook als er wachttijd zal zijn.
• Heb begrip voor de situatie, dat er langerewachttijden zijn voor werkzaamheden, onderdelen leveren en andere onvoorziene problemen.
• Ga niet de werkplaats in of mee werken, mits noodzakelijk.
• Gelieve alleen te komen.

Dit alles tot nader order.

Bij voorbaat dank,
Rijkhoff mechanisatie en personeel